Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16052
Nhan đề: Analysing Sentences: An Introduction to English Syntax
Tác giả: Burton-Roberts, Noel.
Từ khoá: English language -- Sentences
English language -- Syntax
Anh ngữ -- Câu
Anh ngữ -- Cú pháp
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Taylor and Francis
Trích dẫn: 3rd ed.
Mô tả: 297 p.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16052
ISBN: 9781408233740
9781317293835
1317293835
Bộ sưu tập: Anh ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Analysing-sentences-2.pdf3,47 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.