Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16050
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên
Other Titles: Business Essentials: Performance Management
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Nguyễn, Quốc Việt (h.đ)
Keywords: Quản lí nhân sự
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách "Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên" trình bày và cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích và thực tế giúp bạn có thêm kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò quản lý.
Description: 168 p.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16050
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Quan-ly-hieu-suat-lam-viec.pdf6,01 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.