Econometrics (bookboon.com) : [3] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Ebooks and textbooks from bookboon.com

http://bookboon.com/blog/en/about-the-website/terms-of-use/

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 3 của 3
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Fundamentals of Monetary Policy in the Euro Area: Concepts – Markets – Institutions - eBooks and textbooks from bookboon.comGerdesmeier, Dieter
2010Financial Econometrics: With Eviews - eBooks and textbooks from bookboon.comKozhan, Roman
2007Econometrics - eBooks and textbooks from bookboon.comAndren, Thomas
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 3 của 3