Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14906
Title: Giáo trình kỹ thuật vi xử lý - Tập 2
Authors: Hồ, Khánh Lâm
Keywords: Kỹ thuật vi xử lý
Issue Date: 2007
Publisher: Bưu điện
Abstract: Trình bày cách ghép nối CPU với bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi. Các phương pháp điều khiển vào, ra dữ liệu. Giới thiệu các bộ vi xử lý công nghệ tiên tiến và bộ vi điều khiển
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14906
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Ky-thuat-vi-xu-ly-Tap.2.pdf18,43 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.