Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14900
Title: Giải tích II&III: Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến (Dành cho sinh viên kỹ thuật Cao đẳng, Đại học, sau Đại học
Authors: Trần, Bình
Keywords: Phép tính vi phân
Phép tính tích phân
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Citation: In lần thứ tư có sửa chữa và bổ sung
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14900
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giai-tich-2+3-P.1.pdf3,27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Giai-tich-2+3-P.2.pdf4,34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.