Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14880
Title: Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Authors: Phan, Thị Thanh Bình (d)
Phan, Quốc Dũng (d)
Phạm, Quang Vinh (d)
Keywords: Điện -- Thiết kế
Điện -- Lắp đặt
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Giới thiệu các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm đến thông số và tính năng máy móc, dụng cụ, trang thiết bị điện, phương pháp tính toán, thiết kế các sơ đồ điện trong các công trình dân dụng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14880
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huong-dan-thiet-ke-lap-dat-dien.pdf37,28 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.