Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14879
Title: Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
Authors: Lê, Văn Doanh
Phạm, Thượng Hàn
Nguyễn, Văn Hoà
Keywords: Kĩ thuật đo lường
Điều khiển
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Khái niệm cơ bản về bộ cảm biến. Nguyên lý làm việc, cấu tạo, đặc tính cơ bản, các mạch đo và ứng dụng của bộ cảm biến trong các hệ thống đo lường, điều khiển như: bộ cảm biến quang, cảm biến nhiệt độ..
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14879
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cac-bo-cam-bienki-thuat-do-luong-P.1.pdf4,9 MBAdobe PDF Sign in to read
Cac-bo-cam-bienki-thuat-do-luong-P.2.pdf11,34 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.