Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14847
Title: Hướng dẫn kỹ thuật Lắp ráp - Cài đặt - Nâng cấp và Bảo trì máy vi tính đời mới
Authors: Nguyễn, Thu Thiên
Keywords: Máy vi tính -- Sửa chữa, bảo trì, vv...
Issue Date: 2002
Publisher: Thống kê
Abstract: Những kiến thức về máy vi tính trong lĩnh vực lắp ráp, sửa chữa, nâng cấp máy vi tính. Giới thiệu công nghệ siêu phân luồng, ổ đĩa cứng với chuẩn giao tiếp SATA, những thiết bị dùng cổng USB...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14847
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lap-rap-cai-dat-nang-cap-may-tinh.pdf11,38 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.