Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14836
Title: Thật đơn giản - Phỏng vấn tuyển dụng
Authors: Ros, Jay
Thu Hiền (d)
Keywords: Phỏng vấn
Thuyết trình
Issue Date: 2012
Publisher: Lao động Xã hội
Abstract: Bạn sẽ có một cuộc phỏng vấn (hay vài cuộc phỏng vấn) là một khởi đầu tốt đẹp. Mỗi cuộc phỏng vấn là một niềm tự hào của bạn. Nó chứng tỏ rằng bạn nằm trong danh sách số ít ứng viên có khả năng được lựa chọn và nhà tuyển dụng đánh giá bạn có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của họ. Đó là lúc bạn đang tiến gần đến đích là giành được công việc, và khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ có cách giải quyết mọi vấn đề xảy ra.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14836
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
That-don-gian-phong-van-tuyen-dung.pdf1,7 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.