Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14835
Title: Giáo trình Lập trình C trên Windows
Authors: Nguyễn, Đình Quyền
Mai, Xuân Hùng
Keywords: Lập trình
Phần mềm máy tính
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Tổng quan về lập trình Windows. Giao diện đồ hoạ người dùng. Hộp hội thoại. Giao tiếp thiết bị đồ hoạ. Bàn phím, thiết bị chuột và bộ định thời gian. Cơ bản về lập trình với MFC
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14835
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Lap-trinh-c-tren-windows-P.1.pdf8,39 MBAdobe PDF Sign in to read
Giao-trinh-Lap-trinh-c-tren-windows-P.2.pdf1,28 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.