Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14829
Title: Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ
Authors: Đặng, Thuý Anh
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Vinh
Abstract: Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ đã được biên soạn với kết cấu gồm 4 chương, cuốn giáo trình sẽ cung cấpnhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên không chỉ ngành kế toán mà còn cả các sinh viên ngành quản trị kinh doanh cũng như với các bạn đọc khác.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14829
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Kiem-soat-noi-bo-P.1.pdf395,87 kBAdobe PDF Sign in to read
Giao-trinh-Kiem-soat-noi-bo-P.2.pdf488,46 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.