Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14819
Title: Từ điển kế toán - kiểm toán thương mại Anh - Việt = Accounting - Auditing Commercial Dictionary English Vietnamese
Other Titles: Accounting - Auditing Commercial Dictionary English Vietnamese
Keywords: Kế toán -- Từ điển
Kiểm toán -- Từ điển
Issue Date: 2005
Publisher: Thống kê
Abstract: Gồm hơn 32.000 mục từ, cụm từ, thuật ngữ chuyên dụng mới, những thuật ngữ viết tắt về kế toán, kiểm toán, ngoại thương, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14819
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tu-dien-ke-toan-kiem-toan-thuong-mai-anh-viet.pdf18,89 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.