Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14675
Title: Từ điển mẫu câu tiếng Nhật : Dùng cho giáo viên và học viên
Authors: Yuriko, Sunakawa (b.s)
Yutaro, Murakami (b.d)
Keywords: Nhật ngữ -- Từ điển
Japanese language -- Dictionaries.
Nhật ngữ -- Ngữ pháp
Japanese language -- Grammar
Issue Date: 2011
Publisher: Giáo dục
Abstract: Giới thiệu cách sử dụng các mẫu câu tiếng Nhật thông dụng được dùng trong các tình huống và ngữ cảnh khác nhau. Giải thích cách dùng các mẫu câu và phân tích những lỗi ngữ pháp thường gặp
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14675
Appears in Collections:Nhật ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tu-dien-mau-cau-tieng-Nhat.pdf508,71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.