Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14630
Title: Vẽ kỹ thuật cơ khí
Authors: Hoàng, Thị Chắt
Keywords: Vẽ kĩ thuật
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Nông nghiệp I
Abstract: Trình bày một số kiến thức cơ bản về các loại bản vẽ cơ khí, các mối ghép chặt tháo được và không tháo được, mối ghép hình trụ trơn dung sai chế tạo và lắp ghép, ổ trượt và ổ lăn, các loại truyền động khớp nối và ly hợp, truyền động đai, truyền động xích, bánh răng và bộ truyền trục vis và bánh vis
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14630
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ve-ky-thuat-co-khi.pdf19,09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.