Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14628
Title: Giáo trình Nguyên lý máy (Dùng cho sinh viên chuyên ngày cơ khí chế tạo máy)
Authors: Lê, Cung
Keywords: Nguyên lý máy
Chi tiết máy
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Abstract: Các khái niệm về máy, cấu trúc và cơ cấu máy trong quá trình chuyển động, quan hệ giữa lực và chuyển động của chi tiết máy
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14628
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Nguyen-ly-may.pdf5,24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.