Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14627
Title: Giáo trình Nguyên lý cắt kim loại
Authors: Nguyễn, Thị Niên
Keywords: Kĩ thuật cơ khí
Cắt gọt kim loại
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày về vật liệu dụng cụ cắt, các bộ phận kết cấu và các thông số hình học của dụng cụ cắt, quá trình hình thành phôi, lực cắt, hiện tượng nhiệt trong quá trình cắt, sự mài mòn dụng cụ cắt, rung động trong quá trình cắt...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14627
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Nguyen-ly-cat-kim-loai.pdf9,07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.