Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14622
Title: Giáo trình Điều hoà không khí (Sách chào mừng 30 năm thành lập trường Đại học Bách khoa)
Authors: Võ, Chí Chính
Keywords: Điều hoà không khí
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Trình bày một số vấn đề chung về điều hoà không khí, phân loại và kỹ thuật điều hoà không khí. Ngoài ra còn cập nhật những kiến thức cơ bản về máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr trong kĩ thuật điều hoà không khí, kĩ thuật làm mát bay hơi và tách ẩm bằng chất hút ẩm, sử dụng hiệu quả năng lượng trong kĩ thuật điều hoà không khí
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14622
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Dieu-hoa-khong-khi.pdf45,56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.