Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14619
Title: Đồ gá cơ khí hoá và tự động hoá )Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường khối kỹ thuật )
Authors: Trần, Văn Địch
Lê, Văn Tiến
Trần, Xuân Việt
Keywords: Đồ gá
Tự động hoá
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Citation: In lần thứ ba có sửa chữa, bổ sung
Abstract: Trình bày phương pháp tính toán và thiết kế đồ gá máy cắt kim loại, dụng cụ phụ, đồ gá lắp ráp, đồ gá kiểm tra. Tiêu chuẩn hoá và linh hoạt hoá trang bị công nghệ; Trang bị công nghệ dùng trong dây chuyền gia công linh hoạt và tự động hoá (FMS)
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14619
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do-ga-co-khi-va-tu-dong-hoa.pdf7,68 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.