Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14618
Title: Đồ gá (Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)
Authors: Trần, Văn Địch
Keywords: Đồ gá
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Citation: In lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung
Abstract: Phân loại đồ gá, các chi tiết của đồ gá, định vị bằng các chốt tỳ, cơ cấu kẹp chặt, tính lực kẹp và cơ cấu kẹp, cơ cấu ghép hình trên máy phay, đồ gá gia công trên máy phay, máy tiện, máy khoan, máy doa, máy chuốt
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14618
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do-Ga.pdf109,46 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.