Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14607
Title: Bơm - Máy nén - Quạt trong công nghệ
Authors: Nguyễn, Minh Tuyển
Keywords: Máy bơm
Máy nén
Quạt
Issue Date: 2005
Publisher: Xây dựng
Abstract: Trình bày khái niệm, cấu tạo và hoạt động của bơm, máy nén và quạt trong các hệ thống công nghệ. Giới thiệu đặc tính của một số loại bơm, quạt và máy nén thông dụng nhất.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14607
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bom-May-nen-Quat-trong-cong-nghe.pdf26,03 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.