Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14598
Title: Tuyến điểm du lịch Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Hải Yến
Keywords: Du lịch -- Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
Citation: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
Abstract: Trải dài từ Bắc vào Nam Việt Nam bào gồm nhiều vùng sinh thái khác nhau, 54 tộc người. Điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử của các vùng có những nét tương đồng, có những nét dị biệt. Tuyến điểm du lịch Việt Nam đem đến những tri thức, vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14598
Appears in Collections:Nhà hàng - Khách sạn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuyen-diem-du-lich-Viet-Nam-P.1.pdf32,92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Tuyen-diem-du-lich-Viet-Nam-P.2.pdf32,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.