Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14597
Title: Tự động hoá và điều khiển thiết bị điện
Authors: Trần, Văn Thịnh (ch.b)
Hà, Xuân Hoà
Nguyễn, Vũ Thanh
Keywords: Thiết bị điện
Issue Date: 2008
Publisher: Giáo dục
Abstract: Cuốn sách trình bày những khái niệm cơ bản, các phần tử trong hệ thống tự động điều khiển thiết bị điện, hệ thống điều khiển có tiếp điểm, điều khiển bằng mạch không tiếp điểm, điều khiển số thiết bị điện
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14597
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tu-dong-hoa-va-dieu-khien-thiet-bi-dien.pdf7,95 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.