Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14596
Title: Máy búa và máy ép thuỷ lực
Authors: Phạm, Văn Nghệ
Đỗ, Văn Phúc
Keywords: Máy búa
Máy ép thuỷ lực
Issue Date: 2005
Publisher: Giáo dục
Citation: Tái bản lần thứ hai
Abstract: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của mỗi loại máy, phương pháp tính toán kết cấu và bộ phận chính của máy, nắm vững công dụng của mỗi loại thiết bị phục vụ công nghệ gia công áp lực cụ thể.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14596
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
May-bua-va-may-ep-thuy-luc.pdf9,76 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.