Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14567
Title: Đo lường điều khiển bằng máy tính
Authors: Nguyễn, Đức Thành
Keywords: Điều khiển số
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Citation: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung
Abstract: Cuốn sách đề cập đến các vấn đề gặp phải khi ứng dụng máy tính vào hệ thống tự động
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14567
Appears in Collections:Điện - Điện tửItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.