Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14565
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Other Titles: Business Essentials: Creating teams with an Edge
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Nguyễn, Thị Thu Hà (dịch)
Nguyễn, Văn Quì (h.đ)
Keywords: Kĩ năng làm việc nhóm
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách đem đến những hướng dẫn, kiến thức cần thiết, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong vai trò nhà tài trợ, trưởng nhóm hay thành viên của một nhóm.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14565
Appears in Collections:Quản trị Kinh Doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Xay-dung-nhom-lam-viec.pdf13,47 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.