Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14562
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục
Other Titles: Business Essentials: Power, Influence, and Persuasion
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Nguyễn, Văn Quì (h.đ)
Keywords: Quản lí
Issue Date: 2005
Publisher: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu được những khái niệm quan trọng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục và đưa ra những lời khuyên thiết thực để bạn có thể áp dụng chúng trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14562
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Quyen-luc-tam-anh-huong.pdf6,28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.