Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14560
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Quản lý thời gian
Other Titles: Business Essentials: Time Management
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Tấn, Phước (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Nguyễn, Văn Quì (h.đ)
Keywords: Quản lí thời gian
Issue Date: 2005
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách giúp bạn tận dụng phần lớn thời gian của mình và nhờ đó tăng tính hiệu quả và năng suất cá nhân. Bạn sẽ biết cách xác định những công việc nào quan trọng và việc nào ít quan trọng nhất để giải quyết theo thứ tự ưu tiên.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14560
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Quan-ly-thoi-gian.pdf5,82 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.