Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14559
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp
Other Titles: Business Essentials: Managing Change and Transition
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Tấn, Phước (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Nguyễn, Văn Quì (h.đ)
Keywords: Quản lí
Issue Date: 2005
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách tổng hợp những thông tin cần thiết về việc quản lý thay đổi trong các tổ chức. Từ những tình huống kinh doanh và bí quyết thực tế.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14559
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Quan-ly-thay-doi-va-chuyen-tiep.pdf5,07 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.