Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14558
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Quản lý khủng hoảng
Other Titles: Business Essentials: Crisis management
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Tấn, Phước (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Nguyễn, Văn Quì (h.đ)
Keywords: Quản lí rủi ro
Issue Date: 2005
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách "Quản lý khủng hoảng" giải thích những vấn đề thiết yếu của việc quản lý khủng hoảng, hướng dẫn những giải pháp thực tế để khống chế và làm chủ những khủng hoảng gây thiệt hại ngoài kế hoạch và không dự báo trước.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14558
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Quan-ly-khung-hoang.pdf5,66 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.