Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14555
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Kỹ năng thương lượng
Other Titles: Business Essentials: Negotiation
Authors: Nguyễn, Văn Quì (h.đ)
Keywords: Thương lượng
Issue Date: 2005
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách trình bày và giải thích các khái niệm cơ bản được các chuyên gia thương lượng và những người giải quyết vấn đề sáng tạo áp dụng. Cuốn sách cũng tập hợp những bí quyết thiết thực và ví dụ minh hoạ nhằm giúp bạn phát triển hơn nữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của mình
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14555
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Ky-nang-thuong-luong.pdf6,51 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.