Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14554
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Huấn luyện và truyền kinh nghiệm
Other Titles: Business Essentials: Coaching and Mentoring
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Nguyễn, Quốc Việt (h.đ)
Keywords: Nhân lực -- Đào tạo
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách này chủ yếu tập trung vào hai hoạt động tương tác chính huấn luyện và cố vấn (truyền đạt kinh nghiệm)
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14554
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Huan-luyen-truyen-kinh-nghiem.pdf9,92 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.