Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14548
Title: Bài tập giải tích - Tập 1: Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến
Authors: Trần, Đức Long
Nguyễn, Đình Sang
Nguyễn, Viết Triều Tiên
Hoàng, Quốc Toàn
Keywords: Giải tích số -- Vấn đề, bài tập, vv…
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: In lần thứ 6
Abstract: Cuốn "Bài tập giải tích" biên soạn theo chương trình toán cao cấp giành cho sinh viên các ngành Toán, Cơ học, Công nghệ thông tin, Công nghệ viễn thông, vật lý, Khí tượng thuỷ văn... của Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14548
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-tap-Giai-tich-Tran-duc-long-Tap1-Phan1.pdf20,68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Bai-tap-Giai-tich-Tran-duc-long-Tap1-Phan2 .pdf28,9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.