Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14528
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Các kỹ năng quản lý hiệu quả
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Keywords: Quản lí
Quản lí kinh tế
Quản trị chiến lược
Issue Date: 2005
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách "Các kỹ năng quản lý hiệu quả" giúp bạn tìm hiểu và cải thiện những kỹ năng thiết yếu mà mọi nhà quản lý hiệu quả đều cần phải nắm vững.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14528
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Cac-ky-nang-quan-li-hieu-qua.pdf11,12 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.