Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14509
Title: Quốc triều chánh biên toát yếu
Authors: Cao, Xuân Dục
Quốc sử quán Triều Nguyễn (dịch)
Keywords: Việt Nam -- Lịch sử -- Nhà Nguyễn, 1802-1945
Issue Date: 1972
Publisher: Nhóm nghiên cứu sử địa Việt Nam
Citation: Chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ năm 2001
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14509
Appears in Collections:900. Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quoc-trieu-chanh-bien-toat-yeu.pdf2,16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.