Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14500
Title: Kế toán chi phí: Tóm tắt lý thuyết; Bài tập: 130 câu trắc nghiệm, 70 bài tập; Bài giải toàn bộ bài tập
Authors: Bùi, Văn Trường
Keywords: Kế toán
Kế toán ngân sách
Issue Date: 2006
Publisher: Thống kê
Citation: In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung
Abstract: Những vấn đề chung về kế toán chi phí. Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính và theo chi phí định mức và hướng dẫn cách giải bài tập
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14500
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ke-toan-chi-phi.pdf5,16 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.