Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14496
Title: Từ điển du lịch Anh - Việt (Ngành Quản trị khách sạn, Du lịch và cung cấp thực phẩm, dịch vụ)
Keywords: Anh ngữ -- Từ điển
Du lịch -- Từ điển
Issue Date: 2009
Publisher: Trẻ
Abstract: Cung cấp những từ ngữ thiết yếu được sử dụng trong ngành quản trị khách sạn và du lịch, bao gồm tất cả các dịch vụ từ cung cấp cho các nhà hàng ăn, khách sạn tới chuyên chở, bảo hiểm, vệ sinh an toàn cùng với các thuật ngữ liên quan tới công việc kinh doanh thương mại như kế toán, nhân sự...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14496
Appears in Collections:Từ điển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tu-dien-Du-lich-Anh-Viet-P.1.pdf13,64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Tu-dien-Du-lich-Anh-Viet-P.2.pdf7,05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.