Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14487
Title: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Du lịch)
Authors: Bùi, Thanh Thuỷ
Keywords: Du lịch -- Sách hướng dẫn.
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày những kiến thức về hoạt động hướng dẫn du lịch và hướng dẫn viên du lịch, tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch, phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch theo chuyên đề và những kỹ năng nghiệp vụ bổ trợ
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14487
Appears in Collections:Quản trị Du lịch - Lữ hành

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NV-huong-dan-du-lich-P.1.pdf11,52 MBAdobe PDF Sign in to read
NV-huong-dan-du-lich-P.2.pdf10,69 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.