Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14483
Title: Lịch sử văn minh thế giới
Authors: Vũ, Dương Ninh (ch.b)
Keywords: Văn minh thế giới
Issue Date: 2010
Publisher: Giáo dục Việt Nam
Citation: Tái bản lần thứ mười hai
Abstract: Trình bày những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người từ nền văn minh thời cổ, trung đại ở phương Đông, phương Tây đến nền văn minh công nghiệp thời cận, hiện đại như: văn minh Bắc Phi và Tây Á, văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Quốc...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14483
Appears in Collections:Quản trị Du lịch - Lữ hành

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lich-su-van-minh-the-gioi-P.1.pdf10,97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Lich-su-van-minh-the-gioi-P.2.pdf10,98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.