Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14467
Title: Giáo trình Văn hoá kinh doanh
Authors: Dương, Thị Liễu (ch.b)
Keywords: Văn hoá kinh doanh
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Kinh tế quốc dân
Citation: Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
Abstract: Trình bày những kiến thức chung về văn hoá kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để tô chức, ứng dụng và phát triển các kiến thức về văn hoá kinh doanh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14467
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-van-hoa-kinh-doanh-P.1.pdf115,26 MBAdobe PDF Sign in to read
Giao-trinh-van-hoa-kinh-doanh-P.2.pdf62,42 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.