Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14459
Title: Chinh phục các làn sóng văn hóa: Những bí quyết kinh doanh trong môi trường văn hoá đa dạng
Authors: Trompenaars, Fons
Turner, Charles Hampden-
Hoàng Long (d)
Bùi, Đức Mạnh (h.đ)
Keywords: Kinh tế doanh nghiệp
Bí quyết thành công
Issue Date: 2006
Publisher: Tri thức
Abstract: Đề cập những khác biệt văn hoá và ảnh hưởng của chúng đến công việc kinh doanh và quản lí. Ý nghĩa của văn hoá, các quan hệ và luật lệ, quản lí thời gian như thế nào, văn hoá dân tộc và văn hoá doanh nghiệp, hướng tới quản lí trên phạm vi xuyên quốc gia và quốc tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14459
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chinh-phuc-cac-lan-song-van-hoa.pdf10,83 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.