Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14457
Title: Thanh toán quốc tế
Authors: Trần, Hoàng Ngân (ch.b)
Võ, Thị Tuyết Anh
Hoàng, Minh Ngọc
Keywords: Thanh toán quốc tế
Issue Date: 2001
Publisher: Thống kê
Abstract: Khái niệm về hối đoái. Những điều kiện thanh toán quy định trong hợp đồng mua bán ngoại thương. Phương tiện và phương thức thanh toán quốc tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14457
Appears in Collections:Quản trị Tài chính ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thanh-toan-quoc-te.pdf22,6 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.