Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14433
Title: Giáo trình Kế hoạch kinh doanh
Authors: Bùi, Đức Tuân (ch.b)
Keywords: Kinh doanh
Kế hoạch chiến lược
Issue Date: 2005
Publisher: Lao động Xã hội
Abstract: Kế hoạch kinh doanh hoạt động trong doanh nghiệp, kế hoạch Marketing, kế hoạch sản xuất và dự trữ, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính và ngân sách.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14433
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-ke-hoach-kinh-doanh.pdf13,55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.