Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14398
Title: Từ điến Việt - Anh - Pháp kiến trúc và xây dựng
Other Titles: DICTIONARY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION VIETNAMESE ENGLISH FRENCH
Authors: Đoàn, Định Kiến
Đoàn, Như Kim
Keywords: Anh ngữ -- Từ điển
Pháp ngữ -- Từ điển
Issue Date: 2004
Publisher: Xây dựng
Citation: Tái bản
Abstract: Từ điển khoảng 13000 thuật ngữ, gồm các từ thường được sử dụng nhất của các chuyên ngành như cầu đường, thuỷ lợi, địa chất và một số ít từ của các ngành khoa học cơ bản như toán , vật lí, hóa học được dừng nhiều trong lĩnh vực kiên trúc xây dựng .
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14398
Appears in Collections:Từ điển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tu-dien-Viet-Anh-Phap-Kien-truc-xay-dung-P.1.pdf10,75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Tu-dien-Viet-Anh-Phap-Kien-truc-xay-dung-P.2.pdf25,13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.