Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14355
Title: Tự động hoá hệ thống lạnh
Authors: Nguyễn, Đức Lợi
Keywords: Kĩ thuật lạnh
Thiết bị lạnh
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
Citation: Tái bản lần thứ ba
Abstract: Trình bày những khái niệm cơ bản về điện, tích, dòng điện, điện thế, điện trở, mạch điện. Tính chất các điện tử. Giới thiệu các sơ đồ hệ thống tự động tiêu biểu, các đặc tính kĩ thuật, nguyên lí cấu tạo và làm việc của các dụng cụ và thiết bị tự động
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14355
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tu-dong-hoa-he-thong-lanh.pdf32,59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.