Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14351
Title: Hoá học hữu cơ - Tập 2
Authors: Hoàng, Trọng Yêm (ch.b)
Keywords: Hoá học hữu cơ
Issue Date: 1999
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Trình bày các hợp chất hữu cơ mạch hở, các hợp chất hữu cơ mạch vòng (kể cả dị vòng). Phương pháp điều chế, tính chất lí hoá của các chức, cơ chế của phản ứng hữu cơ, đặc biệt lưu ý đến các phản ứng hữu cơ tạo nên các sản phẩm hoá học
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14351
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-hoc-huu-co-Tap2.pdf15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.