Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14350
Title: Hoá học hữu cơ - Tập 1 (Giáo trình dành cho các trường đại học)
Authors: Hoàng, Trọng Yêm (ch.b)
Keywords: Hoá học hữu cơ
Issue Date: 1999
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Nêu lên những khái niệm, những quy luật cơ bản của hoá học hữu cơ như lý thuyết về liên kết, các hiệu ứng, khái niệm về lượng tử hữu cơ, tác nhân và các loại phản ứng hữu cơ...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14350
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-hoc-huu-co-Tap.1.pdf8,28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.