Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14347
Title: Kỹ thuật hoá đại cương
Authors: Nguyễn, Thị Diệu Vân
Keywords: Công nghệ hoá học
Hoá kỹ thuật
Issue Date: 2011
Publisher: Bách khoa Hà Nội
Citation: Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung
Abstract: Giới thiệu về nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghiệp hoá học. Các quy luật cơ bản của công nghệ hoá học. Công nghệ sản xuất axit sunfuric H2SO4, NH3 và axit HNO3. Sản xuất muối khoáng và phân hoá học. Sản xuất điện hoá. Công nghệ silicat. Chế biến hoá học nhiên liệu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14347
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ky-thuat-hoa-hoc-dai-cuong-P.1.pdf9,58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
ky-thuat-hoa-hoc-dai-cuong-P.2.pdf10,17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.