Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14338
Title: Kỹ thuật mạch điện tử
Authors: Phạm, Minh Hà
Keywords: Mạch điện tử -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 1997
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Citation: In lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung
Abstract: Trình bày Các vấn đề cơ sở của mạch điện tử (cổ sỏ phân tích mạch điện tử, hồi tiếp âm trong các mạch điện tử, vấn đềcung cấp và ồn định chê độ công tác của các mạch điện tử) và Các mạch rời rạc thực hiện các chức năng biến đổi tuyến tính (tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng tranzisto), tầng khuếch đại chuyên dụng, tầng khuếch đại công suất). Bộ khuếch đại thuật toán và các ứng dụng của nó. Các mạch cơ bản thực hiện các chức năng biến đổi phi tuyển (tạo dao động, điều chế, tách sóng, chuyển đổi tương tự - số và số - tương tự, chỉnh lưu và ổn áp).
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14338
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ky-thuat-mach-dien-tu.pdf10,42 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.