Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14322
Title: Toán rời rạc ứng dụng trong tin học
Authors: Đỗ, Đức Giáo
Keywords: Toán rời rạc
Toán tin học
Issue Date: 2008
Publisher: Giáo dục
Abstract: Cuốn Toán rời rạc ứng dụng trong tin học trình bày các vấn đề toán học cơ bản nhất, nhưng lại hết sức thiết yếu và cần thiết đối với những ai muốn có kiến thức về tin học vững chắc. Cuốn sách giúp người học hiểu được lý thuyết thấu đáo, rèn luyện tư duy khoa học, kỹ năng tính toán và khả năng vận dụng toán học vào giải quyết vấn đề, kích thích niềm say mê học tập, từ đó nâng cao kỹ năng thực hành, tư duy sáng tao trong khi học các môn cơ sở...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14322
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan-roi-rac-ung-dung-trong-tin-hoc.pdf14,71 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.