Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14321
Title: Giáo trình: Nhập môn trí tuệ nhân tạo
Authors: Hoàng, Kiếm
Đinh, Nguyễn Anh Dũng
Keywords: Trí tuệ nhân tạo
Artificial Intelligence
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ thông tin
Abstract: Trước đây, người ta đã nghĩ đến việc chế tạo ra máy móc thông minh như con người. Đây là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo và nó chỉ thực sự trở thành một ngành khoa học có sức sống sau khi máy tính điện tử được phát minh. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo đã và đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống hàng ngày, làm cho máy móc biết suy nghĩ và hỗ trợ hoặc giải quyết vấn đề thay cho con người...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14321
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Nhap-mon-tri-tue-nhan-tao-P1.pdf8,16 MBAdobe PDF Sign in to read
Giao-trinh-Nhap-mon-tri-tue-nhan-tao-P2.pdf875,89 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.